برق یکی از حامل های انرژی با کاربردهای گسترده است که نسبت به سایر حامل ها پاک تر بوده و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد. از این رو، کاربرد آن در جهان بصورت فزاینده ای در حال افزایش است و در حال حاضر در سراسر دنيا سريع ترين رشد در مصرف انرژي نهايي مربوط به برق است. صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعة اقتصادی و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل امکان به‌کارگیری تکنولوژی‌های مدرن‌تر و نیز ملاحظات زیست‌محیطی، در تمامی زمینه‌های فعالیت می‌تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود. از این رو رشد روزافزون تقاضاي برق نيازمند مدیریت تخصصی و نیاز به سرمايه گذاري هاي کلان در صنعت برق و انرژی کشور دارد. كمبود منابع مالي جهت انجام سرمايه گذاري جديد متناسب با رشد مصرف برق و تأمين هزينه هاي تعمير و نگهداري تأسيسات موجود، ضعف عملكردي بخشهاي دولتي در اداره اين بخش و متعاقب آن افزايش هزينه هاي توليد و تأمين برق مورد نياز جامعه موجب توجه و رويكرد دولت به سمت خصوصي سازي صنعت برق شده است.
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به عنوان یک شرکت مادر تخصصی از گروه سرمایه گذاری امید در حوزه صنعت برق، در ایران و کشورهای منطقه فعالیت می کند. این شرکت با مدیریت علمی در سرمایه گذاری، اجرای طرح های صنعتی، مطالعات فنی – اقتصادی و تجارت انرژی الکتریکی در کشور حضوری فعال و تآثیر گذار دارد. این شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و متخصص، بکارگیری فن آوری های نوین و با مدیریت سرمایه گذاری حرفه ای، در انطباق با استانداردهای جهانی در افق چشم انداز 20 ساله کشور در چارچوب منافع ملی حرکت می نماید.

دسترسی به سهم 2 درصدی از ظرفیت نیروگاهی کشور و سرمایه گذاری در تولید برق از منابع تجدید پذیر (انرژی خورشیدی، انرژی بادی و …) از مهمترین اهداف میان مدت شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور می باشد، در حال حاضر این شرکت 2.1 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور را دارا می باشد.